Wędliny Mościpańskie

Smakowite święta
Nie samym karpiem człowiek żyje