Variety meat products

Cranberry pate – Pasztet z żurawiną
Salcesonik czarny – Small black headcheese
Tuszonka
Bavarian pork knuckle – golonka bawarska
Buckwheat blood sausage – Kaszanka gryczana
Barley blood sausage – kaszanka jęczmienna
Liver sausage – pasztetowa
Italian headcheese – Salceson włoski
Little headchease – Salcesonik
Short blood sausages – Kaszoki
Pasztet Mistrza Jana
Home-like lard – Smalec domowy