Sandwich sausages

Mielonka – Luncheon meat
Sailor’s Mortadela – mortadela żeglarska
Pork ham sausage – kiełbasa szynkowa
“Żywiecka” sausage – kiełbasa żywiecka
Wilniuk
Krakowska sucha – Dried Krakauer sausage
Kiełbasa piwna mini