Thin sausages

Kiełbaski chilli – Chilli sausages
Kiełbasa codzienna
Kiełbasa zwykła
Kiełbaski pyszne – Delicious sausages
Kiełbasa podwawelska
Frankfurter sausage – parówkowa
Frankfurter/wiener sausage – serdelki wieprzowe
“Like home-made” sausage – Kiełbasa własnej roboty
Master John’s Delis – sausage – Kiełbasa Mistrza Jana
Bachelor’s sausages – kiełbaski kawalerskie
Kiełbasa śląska
Country-style sausage – Kiełbasa pieczona ze wsi
Roasted sausage – Kiełbasa pieczona
Scalded white sausage – kiełbasa biała parzona
“Devilish” sausage – Kiełbasa diabelska